Holland Circular Hotspot

Wij helpen u graag met uw internationale circulaire ambities

Graag horen we van u welke kansen u ziet en waar u hulp bij zoekt. Vul onze enquête in!

Nederland vervult op het gebied van circulaire economie (CE) een koploperspositie. Toch denken wij dat internationale kansen, die deze positie voor bedrijfsleven en kennisinstellingen biedt, nog onvoldoende worden benut. Holland Circular Hotspot draagt bij aan het creëren en versterken van CE-export- en investeringskansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en het realiseren van internationale uitwisseling van CE-kennis en innovatie.

Onze partners