Holland Circular Hotspot

Holland Circular Hotspot event Grenzeloos Circulair

RVO Den Haag | 3 December 2018

Welke kansen zijn er voor u om circulair te ondernemen in het buitenland? Op dit Holland Circular Hotspot event praten we u bij over actuele ontwikkelingen rond internationaal circulair ondernemen, kansrijke landen en onze plannen voor 2019.

6728596c-e459-453a-994b-28223f7b4cc9.jpg

Programma

Hieronder vindt u het programma, aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

14.30 Start inloop

15.00 Plenaire sessie (onder leiding van Jacqueline Cramer, Universiteit Utrecht, Metropoolregio Amsterdam)

  • Welkom (Tjerk Opmeer, directeur RVO Internationaal)
  • Hoogtepunten 2018 vooruitblik 2019 (Freek van Eijk, directeur Holland Circular Hotspot)
  • Internationaal CE beleid: loopt Nederland weer voorop? (Ronald Wormgoor, plv directeur Internationaal bij het ministerie van IenW)
  • Kan een tekort aan rare metals de wereldwijde energietransitie vertragen? (Pieter van Exter, Metabolic)
  • Korte introductie activiteiten en plannen voor kansrijke landen en regio’s:  China, Indonesië, Californië, Centraal-& Oost-Europa, Frankrijk, Zuid-Duitsland.

16.00 Pauze

16.15 Parallelsessies kansrijke landen*

  • Indonesië (sessieleider Bert Keesman, MetaSus)
  • Centraal & Oost-Europa (sessieleider Hans van Ek, HCH/ RVO Internationaal)
  • China (sessieleider Ada Cheang, RVO Internationaal)
  • Californië (sessieleider Ruben Dubelaar, HCH)

* zie beschrijvingen hieronder

Medewerkers van RVO Internationaal zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden over internationaal ondernemen.

17.00 Plenaire afsluiting: Matchmaking pitches

Emma Safety Footwear, FLOOW2, Investor Ready, Filtration Group – PCI Membranes en Waste Transformers pakken het podium om hun circulaire aanbod of vraag te pitchen!

17.15 Start borrel

18.00   Einde

Sessie Californië: Op weg naar een 0- 80 -100% roots strategie

San Francisco Department of Environment staat model voor het beleid in California. De stad zegt in zijn visie: “We willen 0% afval, voor 80% duurzaam transport en mobiliteit en 100% duurzame energie, terwijl we onze consumptie tegelijk verminderen” (in 2045).

Holland Circular Hotspot (HCH) werkt samen met San Francisco om Circulaire oplossingen te promoten. Afgelopen september was Ruben Dubelaar van HCH in Californië met staatssecretaris Van Veldhoven voor een eerste verkenning tijdens de Global Climate Action Summit. In 2019 staat kennisuitwisseling, (handels)verbanden en FactFinding missies voor de gebouwde omgeving, fashion/design/textiel en plastics op de agenda.

In deze sessie komen deskundigen met ervaring in de VS op het gebied van ‘waste as a resource’ en duurzaam bouwen in de VS. Ze gaan met u in gesprek over kansen voor samenwerking met de VS. Bent u het eens met de gesignaleerde kansen? En heeft u zelf het gevoel hierin bij te kunnen dragen? We horen het graag!

Lees ook dit actuele rapport over de stand van zaken van circulaire economie in de VS: US CE report

Sessie Centraal en Oost Europa: grootste kansen voor zero-waste en maakindustrie?

Groeiende economische kansen voor de Nederlandse private sector in Centraal en Oost Europa enerzijds, en de kennis en technologie die Nederland kan bieden anderzijds, hebben de potentie te leiden tot fantastische win-win samenwerkingen. Dat is ons inzicht na bezoeken aan onder meer Roemenië, Tsjechië, Hongarije en intensieve contacten met andere landen in deze regie die gestart zijn met ontwikkeling van circulair beleid.

Tijdens deze interactieve workshop gaan we gezamenlijk de exportkansen rond circulaire economie in Centraal en Oost Europa verkennen. Met het motto “Let’s not waste” in ons achterhoofd, moeten we niet alleen afval achteraf voorkomen, maar ook een volledig duurzame keten waarborgen (van design tot reuse, upcycling en meer). Alleen… hoe gaat dat in deze regio? Ondernemers die al actief zijn in deze landen komen aan het woord.

Bent u van plan om serieus circulair werk te maken in een van de landen in deze regio?  Kom naar deze sessie!

Sessie Indonesië: Nog veel behoefte aan circulaire oplossingen

Op 25-27 oktober vond de Europese Circulaire Missie naar Indonesië plaats. Euro-commissaris Vella gebruikte dit als momentum om 15 ondernemingen naar Indonesië te brengen voor een marktverkenning op het gebied van Afvalmanagement en CE. 

Een van de concrete uitkomsten van de missie was het tekenen van een MoU, die tot versnelling van de private marktinitiatieven in de PRAISE coalitie leidt, met als doel het promoten van voorbeelden in duurzame “packaging waste management solutions”. En zo zijn er meer goede voorbeelden. Maar we kunnen ons afvragen; is het genoeg…? Of belangrijker eigenlijk, wat kan er volgens u nog meer gebeuren?

In Indonesië is er behoefte aan Circular Design van plastic producten en verpakkingen, maar ook op het gebied van sortering, mechanische en chemische recycling van biowaste en kunststoffen en oplossingen voor de acute problematiek rondom stortcapaciteit (in Jakarta bijvoorbeeld).

Heeft u een onderneming die u zou willen promoten in Indonesië? Of bent u een Nederlandse best practice die in internationale context zou kunnen inspireren? Dan bent u in deze workshop aan het goede adres!

Sessie China: Closing the loop voor verpakkingen

Het groeiend gebruik van grondstoffen voor verpakkingen en het afval wat hierdoor wordt gecreëerd heeft in de afgelopen jaren geleid tot versneld optreden door de Chinese overheid. Deze maatregelen zorgen niet alleen voor verstoringen bij de huidige sectoren, maar creëert ook veel nieuwe zakelijke kansen. Verstoringen omvatten onder andere het verbod op invoer van afval (oud papier en plastic) vanuit Europa via de haven van Rotterdam naar China – de in 2017 aangekondigde verordening van de Chinese overheid die in 2020 volledig van kracht zou moeten zijn. Kansen ontstaan uit de vraag van de Chinese overheid om verpakkingen duurzamer en meer circulair te kunnen produceren. De ontwikkeling van rondom fysieke infrastructuur en normeringen creëren nieuwe kansen die ook Nederland ten goede kunnen komen.

Een van de sectoren die de Chinese overheid wil verduurzamen is de E-commerce industrie. Dit komt door de enorme groei van deze sector en de zeer evidente nadelige effecten van afvalverpakkingsmaterialen die hierdoor ontstaan. De Chinese overheid heeft de ambitie om een levenscirkelsysteem in diverse pilootgebieden in te stellen en dit uit te rollen naar andere regio’s in de rest van het land. Een dergelijk pilootproject is gestart in de provincie Guangdong. Rijkswaterstaat, het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, heeft een MoU ondertekend met de Guangdong Association of Circular Economy om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van deze pilot. Ook wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, om deze samen te verkennen en te implementeren.

Om een beter inzicht te krijgen in het potentieel en de kansen in de duurzame verpakkingsindustrie in China wordt er een marktstudie verricht, ‘E-commerce Sustainable packaging’. Tijdens deze interactieve workshop gaan we gezamenlijk de exportkansen rond duurzaam verpakkingen in China verkennen. Ook wordt er nader ingegaan op de circulaire kansen in de provincie Guangdong in Zuid-China.

Locatie: RVO Den Haag

We zijn te gast bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Den Haag, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

Zie kaart: Google Maps

De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer.

We kunnen helaas geen plek in de parkeergarage van RVO aanbieden gezien het beperkte aantal plaatsen en het verwachte aantal gasten. Er is mogelijkheid om in de buurt te parkeren. Tot 14.00 uur geldt betaald parkeren. Na 14.00 uur is het gratis.

Dichtstbijzijnde parkeergarage (5 minuten lopen):

Interparking WTC The Hague, Pr. Marijkestraat 57, 2595 AM Den Haag