Holland Circular Hotspot

Terugblik 21 juni: Internationale kansen voor circulair bouwen

Op vrijdag 21 juni vond in het LEF Future Center het event ‘Internationale kansen voor circulair bouwen’ plaats, georganiseerd door Holland Circular Hotspot en Rijkswaterstaat samen met RVO. Na het welkom door Jessica Reis Leffers van Rijkswaterstaat gaf Philippe Evers een presentatie op de dienstverlening van RVO voor internationaal ondernemen. Freek van Eijk nam in zijn presentatie de aanwezigen mee in de wereldwijde kansen en uitdagingen voor circulair bouwen.

Presentatie Philippe Evers (RVO) – Dienstverlening RVO

Presentatie Freek van Eijk (HCH) – Internationale kansen circulair bouwen

IMG_1021-1.jpg

Duitsland - Kansen en barrières voor circulaire bouw & infra

In het tweede deel van de middag stonden de kansen in (Zuid) Duitsland centraal.

Martijn Oostenrijk, directeur van Madaster, gaf een inspirerende presentatie over de internationale uitrol van de Madaster materiaalpaspoorten en zijn ervaringen in Duitsland.

Linda Mieden van het Nederlandse Consulaat-Generaal München schetste de bredere context van circulaire economie in Duitsland en de rol die de Nederlandse consulaten hier spelen.

Boris Haupt technologiemanager van Bayern Innovativ lichtte het onderzoek toe dat hij heeft uitgevoerd naar de kansen en barrières voor Nederlandse circulaire ondernemer voor in de constructiesector en infrastructuur. “De overheid speelt een cruciale rol bij ontwikkeling van de circulaire economie”, zo constateerde “We kunnen dan ook veel van elkaar leren om ‘thuis’ toe te passen. Dit speelt zeker op het gebied van circulaire economie waarin innovatie en techniek samenkomen.”

Hier treft u een uitgebreider verslag aan van de Duitsland-sessie.

Presentatie Martijn Oostenrijk (Madaster)

Presentatie Linda Mieden (Consulaat Generaal München)

Presentatie Borris Haupt (Bayern Innovativ)

Report Marketstudy The Circular Economy in Southern Germany

IMG_1037-e1562616015791.jpg

Verenigde Staten

De middag werd afgesloten met een presentatie van Jan Peelen van de Nederlandse ambassade in Washington over de kansen voor Nederlandse ondernemers in de Verenigde Staten voor circulaire bouw en infrastructuur. Die kansen liggen er zeker voor inbreng van specifieke Nederlandse kennis en expertise op dit vlak. De meeste kans van slagen lijkt er te zijn door een lokale partner te zoeken. Sterker dan in Nederland is het creëren van banen belangrijk aandachtspunt voor lokale overheden bij het ontwikkelen van projecten.

HCH-teamlid Ruben Dubelaar vertelde in aanvulling kort over het verkennend bezoek dat hij de week erna zou gaan afleggen aan de Verenigde Staten. Tijdens deze trip met meerdere Nederlandse ondernemer zijn ook de kansen voor circulaire bouw aan bod gekomen.