Hoe werkt Europa voor een circulair Fryslân?

Online - Fryslân | 4th of March 2021

De circulaire economie biedt tal van kansen en mogelijkheden, met volop werkgelegenheid en bloeiende, toekomstbestendige bedrijven. Maar de transitie is ook complex. Zelfs de koplopers binnen Circular Fryslân lopen af en toe tegen obstakels aan, zoals ingewikkelde wet-en regelgeving. Wat op circulair gebied is in de regio, is deels afhankelijk van besluitvorming op Europees niveau.

Aan de hand van de vraag Hoe werkt Europa voor een circulair Fryslân? voeren we op 4 maart een interactief gesprek met Diederik Samsom, Jan Huitema en Sander de Rouwe. Twee ondernemers uit het netwerk van Circulair Friesland leggen een uitdaging uit de praktijk voor. Samen met de gasten wordt gekeken vanuit Fryslân naar Europa, en andersom.

Tafelgasten

  • Diederik Samsom – opgegroeid in Leeuwarden – is sinds 2019 kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het Europese klimaatbeleid. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal en de Europese Klimaatwet en had als leider van de Nederlandse klimaattafel voor de gebouwde omgeving een stevige vinger in de pap bij het nationale Klimaatakkoord.
  • Jan Huitema is sinds 2014 Europarlementarier namens de VVD en heeft een boerenbedrijf in Makkinga, Friesland. Hij bracht namens het Europees Parlement in kaart hoe de transitie naar een circulaire economie er in Europa voor staat. Dit leidde tot het Actieplan dat deze maand in het parlement is aangenomen.
  • Sander de Rouwe is gedeputeerde van de provincie Fryslân (CDA) en verantwoordelijk voor de circulaire economie. Namens de samenwerkende provincies heeft hij bij de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 1 februari jl. een Krachtenkaart aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Hierin worden de kansen en bedreigingen geschetst om de doelen van het rijk te halen. Bij deze gelegenheid pleitte De Rouwe voor een minister van circulaire economie in de volgende kabinetsperiode.

 

Uitdagingen uit de praktijk

Twee leden van Circulair Friesland brengen elk een concreet praktijkvoorbeeld naar voren, dat illustratief is voor de belemmeringen waarmee de transitie naar een circulaire economie te maken heeft. Met name bestaande wet- en regelgeving, gemaakt op een lineaire economie, zorgen er soms voor dat kansrijke initiatieven vastlopen. Ook de toegang tot de noodzakelijke financiële middelen blijkt nog weleens lastig, zeker voor het MKB.

Het gesprek wordt geleid door Evert Jan van Nijen (directeur Circulair Friesland) en Bram Nauta (PlusNauta). Tijdens wat ‘luchtiger’ intermezzo’s tussendoor kun je genieten van de muziek van Nynke Laverman en Iris Kroes en luisteren naar circulaire praatjesmakers van 5 tot 10 jaar. Hoe kijken zij aan tegen de circulaire economie? Een frisse, onbevangen blik levert vaak verrassende inzichten op!

 

Meer informatie en aanmelden

Het programma start om 16.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.15 uur.Vul het aanmeldformulier in via deze link, dan ontvang je op woensdag 3 maart de link naar de livestream in je inbox.

Vooraf en tijdens het café kun je jouw vragen aan onze gasten stellen via e-mail (info@liveplusonline.nl).

 

Meer informatie: Circular Fryslân

Schermafbeelding-2021-02-18-om-14.23.43.png

!

This event is available in Dutch only!