Circular entrepreneurship in Belgium

RVO Den Haag | 8th of November 2022

Are you a Dutch company that offers circular products or circular services? Do you want to do business in Belgium? Then come to the dialogue meeting ‘Circular entrepreneurship in Belgium’ on November 8, 2022 at RVO in The Hague. In the morning we will discuss opportunities in plastics and chemical recycling. In the afternoon, the construction (building & utilities) sector will be discussed. We look forward to hear from you where you see opportunities and how we can support you to extend your business.

As the working language of the meeting will be Dutch, the additional information below is in Dutch as well.

Meld je hier meteen aan.

3d-printed-urban-cabin-dus-architects-amsterdam_dezeen_2364_col_6-1.jpg

!

This event is available in Dutch only!

Kansen voor plastics en bouw

Ons buurland België is, net als Nederland, actief op het gebied van circulaire economie. Een land dat zo dichtbij ligt en ambitieuze doelstellingen heeft voor circulaire economie en afvalbeheer, biedt goede marktkansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties met een circulair aanbod.

De Nederlandse ambassade in België wil samen met RVO en Holland Circular Hotspot, de komende jaren de circulaire samenwerking tussen Nederland en België versterken. De nadruk ligt op: bij elkaar brengen van publieke en private partners uit beide landen, handelsmissies organiseren, het netwerk versterken, en kennisuitwisseling mogelijk maken. Voor het maken van het meerjarig programma hebben we jouw input nodig. Waarmee wil je aan de slag en welke ondersteuning zoek per daarbij?

Meer informatie en aanmelden

Bekijk hieronder de gedetailleerde informatie per bijeenkomst.

Meld je meteen aan voor een van de bijeenkomsten via de pagina van RVO.

Meer informatie over circulaire kansen in België is te vinden op onze pagina Spotlight country Belgium.

Ben je geïnteresseerd maar kun je niet aanwezig zijn? Vul dan een van de volgende enquêtes in en dan houden we je op de hoogte van de uitkomsten. Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen een link naar deze enquête toegestuurd na aanmelding.

 

 

Ochtendprogramma Plastics & Chemische recycling

Een marktverkenning  en een handelsmissie eind 2021 hebben laten zien dat er circulaire kansen zijn voor plastics en chemische recycling in België. De bijeenkomst start met een korte terugblik op deze activiteiten en de resultaten van enquête en interviews onder Nederlandse ondernemers in stakeholders in de plastics keten. Daarna willen we met jou in gesprek: met welke circulaire producten en diensten wil je aan de slag in België en welke ondersteuning zou je daarbij verder helpen?

In het rapport Circulair ondernemen in België: Marktkansen in de gebouwde omgeving & plastics vind je een beschrijving van de Belgische markt.

 

Programma

09:30u Start inloop

10.00u Introductie olv moderator Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot, HCH)

  • Welkom door Sylvia Dorland, Business Development België (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) en Willemijn Brakenhoff, Handelsattaché (Nederlandse Ambassade in België)
  • België & Circulaire Plastics:  uitkomsten verkenning en enquête door Diana de Graaf (Holland Circular Hotspot, HCH)
  • Circulair ondernemen in België; korte presentatie door Matthijs Veerman, Morssinkhof Plastics

10.45u Pauze

11.00u Deelsessie per thema

Per deelsessie worden de belangrijkste uitdagingen en barrières voor circulair ondernemen in Belgie geïnventariseerd. Daarna wordt gezamenlijk een lijst opgesteld van gewenste acties door overheden, kennisinstellingen en de bedrijven zelf, als input voor de meerjarige programma. De thema’s van de deelsessies wordt geselecteerd op basis van de aard van de aanwezige bedrijven en de uitkomsten van de enquête.

12.15u Plenaire afsluiting

12.30 Lunch

13.15 Einde

Middagprogramma Woning- en utiliteitsbouw

Het Kansenrapport Duurzame en Circulaire Bouw in België werd gepresenteerd tijdens de succesvolle handelsmissie duurzame infrabouw en circulaire bouw naar België (mei 2022). Dit rapport identificeerde veel marktkansen voor circulaire en duurzame bouw. Niet alleen concrete kansen op sectorniveau (zoals renovatie), maar ook circulaire bouwthema’s (zoals aanpasbaar bouwen). Daarnaast identificeerde het rapport ook aanbestedingskansen.

Tijdens deze bijeenkomst zetten de organisatoren de uitkomsten van het rapport en de handelsmissie voor jou op een rij: Welke inzichten hebben we nu? Ook koppelen we de resultaten terug van enquête en interviews onder Nederlandse ondernemers in stakeholders in de bouw. Daarna willen we met jou in gesprek: met welke circulaire producten en diensten wil je aan de slag in België en welke ondersteuning zou je daarbij verder helpen?

 

Programma

13:30u Start inloop

14.00u Introductie olv moderator Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot, HCH)

  • Welkom door Sylvia Dorland, Business Development België (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) en Willemijn Brakenhoff, Handelsattaché (Nederlandse Ambassade in België)
  • Belang van internationalisering circulair bouwen  door prof. Vincent Gruis, voorzitter Transitieteam Circulair Bouweconomie
  • België & Circulair Bouwen: samenvatting markstudie en enquête door Diana de Graaf (Holland Circular Hotspot, HCH)
  • Circulair ondernemen in België; korte presentatie door Davina Verkuyl, Global Sustainable Enterprise System (GSES)

14.45u Pauze

15.00u Deelsessie per thema

Per deelsessie worden de belangrijkste uitdagingen en barrières voor circulair ondernemen in Belgie geïnventariseerd. Daarna wordt gezamenlijk een lijst opgesteld van gewenste acties door overheden, kennisinstellingen en de bedrijven zelf, als input voor de meerjarige programma. De thema’s van de deelsessies wordt geselecteerd op basis van de aard van de aanwezige bedrijven en de uitkomsten van de enquête.

16.15u Plenaire afsluiting door prof. Vincent Gruis

16.30 Borrel

17.30 Einde